II. Konopie — hemp, a konopie — cannabis: różnice

Z biologicznego punktu widzenia zarówno konopie — hemp, jak i konopie — cannabis należą do tego samego gatunku o nazwie Cannabis sativa.

Oznacza to, że oficjalny podział tych dwóch odmian zależy tylko od limitów THC ustalonych przez każde państwo, w tym i Polskę.

Na przykład, w krajach Unii Europejskiej wszystkie odmiany Cannabis sativa o zawartości <0,2% THC są klasyfikowane jako konopie  hemp. Wszystko powyżej tego limitu jest klasyfikowane jako cannabis.

Tymczasem USA lub Szwajcaria deklarują jako granicę 0,3% zawartości THC.

Historycznie konopie  — hemp, były uprawiane już od ponad 50 000 lat jako doskonałe źródło błonnika. Mieszkańcy paleolitu i neolitu w Chinach, Japonii, Europie używali go do produkcji tekstyliów, papieru, biopaliw, żywności i paszy dla zwierząt.

Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych George Washington uprawiał konopie. W swoim pamiętniku wspomniał o uprawie 27 buszlu (jednostka objętości produktów sypkich używana w krajach anglosaskich) konopi (hemp), które wykorzystywał do tworzenia lin i tkanin w 1765 roku.

Pomimo swojej użyteczności, konopie zawsze były błędnie kojarzone ze swoją niepokojącą i dla wielu tajemniczą „siostrą” marihuaną.

W 1937 roku Marihuana Tax Act (Ustawa o Podatku od Marihuany) oficjalnie zakazała uprawy wszelkich odmian Cannabis sativa w USA, niszcząc cały dotychczasowy przemysł konopny. Konopie — hemp zostały włączone do ustawy, mimo że nie są psychoaktywne, co spotkało się z dużym protestem opinii publicznej.

Co ciekawe, rząd USA nadal wykorzystywał konopie — hemp podczas II wojny światowej do produkcji mundurów i lin dla żołnierzy, wstrzymując Ustawę o Podatku od Marihuany i zachęcając lokalnych rolników do uprawy konopi, pomimo wcześniejszego zakazu. Kampania została nazwana „Konopie dla Zwycięstwa”.

Mówiąc o polityce międzynarodowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wydała Konwencję o Środkach Odurzających w 1961 roku, deklarując cannabis jako substancję kontrolowaną, ale pozwalając każdemu krajowi samodzielnie decydować o przemysłowym użyciu konopi (hemp).

W dzisiejszych czasach większość krajów zezwala na uprawę konopi, o ile zawiera mniej niż 0,2% lub 0,3% THC w swoim składzie. Również w Polsce uprawa konopi jest legalna, jeżeli są spełnione wymogi odnośnie zawartości THC.

W rezultacie popularność produktów konopnych wraca do dawnej świetności  tekstylia, elementy konstrukcyjne, olej z nasion konopi, białko, herbata i wiele innych produktów powraca na rynek i zdobywa rzesze fanów. Jednak nowa nisza konopnych suplementów diety, zwłaszcza z CBD, jest zdecydowanie najbardziej intrygująca.

Tymczasem uprawa psychoaktywnej marihuany (o wysokiej zawartości THC) jest nadal zabroniona w większości krajów świata, z wyjątkiem Urugwaju i Kanady.

H Drop zajmuje się wyłącznie sprzedażą produktów z konopi — hemp.

Napisz komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem