II. Konopie — hemp, a konopie — cannabis: różnice

Spis treści:

  1. Konopie hemp a cannabis - jaka jest różnica?
  2. Historia konopi hemp
  3. Uwarunkowania prawne dotyczące konopii hemp

Konopie hemp a cannabis - jaka jest różnica?

Z biologicznego punktu widzenia zarówno konopie — hemp, jak i konopie — cannabis należą do tego samego gatunku o nazwie Cannabis sativa.

Oznacza to, że oficjalny podział tych dwóch odmian zależy tylko od limitów THC ustalonych przez każde państwo, w tym i Polskę.

Na przykład, w krajach Unii Europejskiej wszystkie odmiany Cannabis sativa o zawartości <0,2% THC są klasyfikowane jako hemp konopie. Wszystko powyżej tego limitu jest klasyfikowane jako cannabis.

Tymczasem USA lub Szwajcaria deklarują jako granicę 0,3% zawartości THC.

Historia konopi hemp

Historycznie konopie hemp były uprawiane już od ponad 50 000 lat jako doskonałe źródło błonnika. Mieszkańcy paleolitu i neolitu w Chinach, Japonii, Europie używali go do produkcji tekstyliów, papieru, biopaliw, żywności i paszy dla zwierząt.

Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych George Washington uprawiał konopie. W swoim pamiętniku wspomniał o uprawie 27 buszlu (jednostka objętości produktów sypkich używana w krajach anglosaskich) konopi (hemp), które wykorzystywał do tworzenia lin i tkanin w 1765 roku.

Pomimo swojej użyteczności, konopie zawsze były błędnie kojarzone ze swoją niepokojącą i dla wielu tajemniczą „siostrą” marihuaną.

W 1937 roku Marihuana Tax Act (Ustawa o Podatku od Marihuany) oficjalnie zakazała uprawy wszelkich odmian Cannabis sativa w USA, niszcząc cały dotychczasowy przemysł konopny. Hemp konopie zostały włączone do ustawy, mimo że nie są psychoaktywne, co spotkało się z dużym protestem opinii publicznej.

Co ciekawe, rząd USA nadal wykorzystywał konopie hemp podczas II wojny światowej do produkcji mundurów i lin dla żołnierzy, wstrzymując Ustawę o Podatku od Marihuany i zachęcając lokalnych rolników do uprawy konopi, pomimo wcześniejszego zakazu. Kampania została nazwana „Konopie dla Zwycięstwa”.

Mówiąc o polityce międzynarodowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wydała Konwencję o Środkach Odurzających w 1961 roku, deklarując cannabis jako substancję kontrolowaną, ale pozwalając każdemu krajowi samodzielnie decydować o przemysłowym użyciu konopi (hemp).

Uwarunkowania prawne dotyczące konopii hemp

W dzisiejszych czasach większość krajów zezwala na uprawę konopi, o ile zawiera mniej niż 0,2% lub 0,3% THC w swoim składzie.

Również w Polsce mamy legalne konopie możliwe do uprawy, jeśli spełniają wymogi odnośnie zawartości THC.

W rezultacie popularność produktów konopnych wraca do dawnej świetności  tekstylia, elementy konstrukcyjne, olej z nasion konopi, białko, herbata i wiele innych produktów powraca na rynek i zdobywa rzesze fanów. Jednak nowa nisza konopnych suplementów diety, zwłaszcza takich jak olejki CBD lub kapsułki CBD, jest zdecydowanie najbardziej intrygująca.

Tymczasem uprawa psychoaktywnej marihuany (o wysokiej zawartości THC) jest nadal zabroniona w większości krajów świata, z wyjątkiem Urugwaju i Kanady.

H Drop zajmuje się wyłącznie sprzedażą produktów CBD z konopi — hemp.

Napisz komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem